Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, bardzo często nazywany również psychologiem szkolnym, która w najprostszym rozumieniu zajmuje się rozwiązywaniem problemów młodzieży szkolnej. Chodzi tutaj zazwyczaj o takie problemy jak niepowodzenia w nauce, ale nie tylko.

Jego praca to przede wszystkim ścisła współpraca z wychowawcami, żeby móc rozpoznać indywidualne potrzeby uczniów oraz na bieżąco analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych. Do jego zadań należy obserwacja konkretnych uczniów lub nawet grup uczniowskich, przeprowadzanie z nimi rozmów, warsztatów, pogadanek. Pedagog uczestniczy w wywiadówkach, kontaktuje się z rodzicami, jak również jest upoważniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Praca dla pedagoga

Miejscem pracy pedagoga nie musi być tylko szkoła.Bardzo często pedagogów można spotkać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. Według art. 29 ust. 2 Karty Nauczyciela, pedagogowi szkolnemu przysługuje wyposażenie stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania.

Przeważnie pedagogowi szkolnemu przydziela się po prostu odrębny pokój, pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę. Praca poza gabinetem przeważnie wiąże się z przeprowadzaniem wywiadu środowiskowego. W niektórych wypadkach pedagog może współpracować z policją w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów.

Predyspozycje

Praca pedagoga nie jest łatwa i często cieszy się brakiem zaufania uczniów i ich rodziców, którzy  traktują go jak intruza,  próbującego wpłynąć na sposób w jaki wychowują pociechę. Taka postawa rodzi konflikty, więc na pewno musi to być osoba o bardzo silnym charakterze, która jednocześnie umie zjednywać sobie ludzi.

W tej pracy przydadzą się również takie cechy jak cierpliwość i opanowanie a także w osoba potrafiąca w sposób jasny formułować myśli. Ważna cechą, która odznaczać się powinien pedagog to spostrzegawczość czyli umiejętność obserwacji, w jaki sposób dziecko się zachowuje.

Zarobki pedagog

Jak zostać pedagogiem?

Osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności, która odpowiada prowadzonym zajęciom oraz posiadająca przygotowanie pedagogiczne, a także osoba, która ukończyła dowolne studia magisterskie i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć i posiadająca przygotowanie pedagogiczne może zostać pedagogiem.

Wszystkie te zasady zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. Pedagog powinien liczyć się z nieustannym  dokształcaniem się w interesującej go tematyce i rozwijać swoje umiejętności np. w kierunku poradnictwa zawodowego. Wiek nie ma wpływu przy staraniu się o pracę pedagoga, podobnie płeć, chociaż zdecydowana większość pedagogów to kobiety.

Pedagodzy najczęściej znajdują zatrudnienie w instytucjach budżetowych takich jak szkoły lub poradnie psychologiczno- pedagogiczne lub prywatnych, czyli szkoły i przedszkola prywatne oraz gabinety pedagogiczne. Pedagog szkolny zatrudniany jest przez dyrektora szkoły .Decyzja o jego zatrudnieniu  jest tylko decyzją, a nie automatycznym zapełnianiem etatów. Dyrektor, zatrudniając pedagoga szkolnego, uwzględnia zasady organizacji pracy szkół w danym roku szkolnym opracowane przez organ prowadzący szkołę.

Zarobki pedagoga

Zarobki pedagoga szkolnego są bardzo podobnie do zarobków nauczycieli, które zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego. Pedagog szkolny z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym może liczyć na następujące uposażenia: 2182zł brutto (stażysta), 2246 zł (kontraktowy), 2550zł (mianowany) i 2995 zł(dyplomowany).

Monika Dł‚ugosz

Nasze komentarze

Twój komentarz może być pierwszy!

0 komentarzy