Studia medyczne i kariera w medycynie

Zawód lekarza medycyny jest zawodem, który w dalszym ciągu cieszy się ogromnym prestiżem i szacunkiem w społeczeństwie. To poważanie wynika prawdopodobnie z roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym świecie.

W kręgu zainteresowań a zarazem celem działania medycyny jest człowiek. Lekarz to znawca ludzkiego ciała, który posiada całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, można by powiedzieć teoretyk, a z drugiej strony jest również praktykiem, ponieważ posiada umiejętności zapobiegania chorobom  i ich leczenia.

Predyspozycje do pracy w medycynie

Chcąc zostać lekarzem musisz przede wszystkim poczuć powołanie, ponieważ bez odpowiedniego nastawienia lekarz nie może dobrze wykonywać swoje pracy. Należy się nastawić na ogrom pracy, dlatego ważne są takie czynniki  jak pracowitość i dokładność. Musisz wziąć pod uwagę to, że raz zdobytą wiedzę trzeba ciągle uzupełniać i stale podnosić swoje kwalifikacje, tego wymaga ciągły rozwój medycyny.

Do niektórych specjalizacji, takich jak np. chirurgia bardzo ważne są umiejętności manualne. Ponadto lekarka powinna wykazywać takie predyspozycje psychiczne jak- łatwość w nawiązywaniu dobrego kontaktu z pacjentem, empatia, odporność na stres i zdecydowanie. Pamiętaj, że zazwyczaj od ryzykownych decyzji lekarza zależy zdrowie i życie pacjenta. Kandydatka na lekarza musi liczyć się również z tym, że to niejednokrotnie jej przypadnie informowanie pacjentów o ich złym stanie, bądź poinformowanie rodziny o śmierci pacjenta.

„Jestem lekarką już ponad 15 lat. Specjalizuję się w urologii. Początki bywały trudne. Wiedziałam, że chce leczyć ludzi, ale wiedziałam też, że nie chcę być internistą. Właściwie przypadkiem wpadła mi ta urologia. Miałam chwile kryzysu i nawet wzięłam długi urlop, żeby wszystko przemyśleć. Dziś jednak nie wyobrażam sobie pracy w jakimś innym zawodzie Wiem tylko, że nie ma nic lepszego niż zadowolenie i zdrowie pacjenta” Elżbieta 48 lat, urolog

Jak zostać lekarzem ?

Ukończenie studiów na uczelni medycznej jest pierwszym etapem, by zostać lekarzem. Są to jednolite studia, trwające 6 lat a ich ukończenie jest niezależne od przyszłej specjalizacji. Studia medyczne wyposażają przyszłych lekarzy w ogólna wiedzę medyczną. Podczas nauki realizowane są zajęcia z anatomii, fizjologii, chemii, biofizyki, biologii, embriologii, genetyki, farmakologii czy immunologii.

Nauczane są również podstawy nauk klinicznych (pediatria, pierwsza pomoc, propedeutyka medycyny, pielęgniarstwo), historia medycyny, historia filozofii, etyka lekarska. Na kolejnych latach wprowadzane są przedmioty z chirurgii, radiologii, okulistyki, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, medycyny katastrof, medycyny pracy, ortopedii, opieki paliatywnej, kardiologii etc.

Zarobki lekarzy

Do programu nauczania należą także liczne praktyki, m. in. z zakresu pielęgniarstwa, chirurgii i pediatrii. Dopiero po ich ukończeniu i odbyciu obowiązkowego stażu, można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną medycyny i tym samym uzyskać prawo do wykonywania zawodu np. chirurga czy onkologa. Po pozytywnym ukończeniu studiów lekarskich i otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, absolwenci uczelni mają obowiązek uzyskać „Ograniczone prawo wykonywania lekarza”.

W tym celu muszą się zgłosić do okręgowej izby lekarskiej z poniższymi dokumentami:

 • wypełnionym wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich)
 • odpisem dyplomu
 • kserokopią stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokumenty należy przedstawić do wglądu)
 • zaświadczeniem o stanie zdrowia
 • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
 • kserokopią nadania NIP-u.

Po uzyskaniu wspominanego dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” absolwenci studiów medycznych muszą odbyć 13-miesięczny staż w placówce służby zdrowia.

Staż kończy się zdaniem lekarskiego egzaminu państwowego (tzw. LEP). Ma on formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 200 zadań. Na ich rozwiązanie lekarze stażyści mają 4 godziny. Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek elektroniczny do dyrektora Centrum Edukacji Medycznej, na stronie internetowej CEM. Zapisane w formie elektronicznej dane są rejestrowane przez CEM, a wersję papierową dokumentu trzeba przesłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej. Do egzaminu można przystąpić także w trakcie stażu – warunkiem jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Pozytywny wynik z egzaminu zawodowego umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza. W tym celu należy ponownie zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej wraz z następującymi dokumentami:

 • wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
 • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
 • dokumentem „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
 • dokumentem potwierdzającym odbycie stażu podyplomowego
 • świadectwem złożenia egzaminu państwowego.

Chcąc zostać lekarzem specjalistą należy rozpocząć szkolenie specjalizacyjne. Trzeba wtedy przesłać do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego wypełniony wniosek o rozpoczęcie specjalizacji. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia dostanie się na listę rankingową - lekarze są przyjmowani na poszczególne staże specjalizacyjne w zależności od przyznanego w danym roku limitu miejsc. Lekarz ma 3 miesiące na rozpoczęcie szkolenia. W zależności od specjalizacji nauka trwa od 2 do 6 lat.  Na dzień dzisiejszy można się specjalizować w 40 specjalnościach  podstawowych oraz 28 specjalnościach szczegółowych.

Obowiązki lekarza

Do zadań lekarza należy przede wszystkim ocena zdrowia pacjenta- poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnozuje chorobę, ustala plan leczenia pacjenta, przepisuje odpowiednie leki i nadzoruje cały proces leczenia. To właśnie lekarz  koordynuje proces leczenia od prowadzenia rehabilitacji, modyfikacji terapii, gdy okaże się nieskuteczna. Lekarze, którzy zrobili specjalizację chirurgiczną wykonują dodatkowo zabiegi i operacje chirurgiczne, przeszczepiają narządy, zajmują się protezowaniem.

Jeśli zaistnieją przesłanki lekarz danej specjalności kieruje pacjenta do innych specjalistów, ponieważ niejednokrotnie zdiagnozowanie choroby wymaga konsultacji i współpracy wielu lekarzy, a co za tym idzie dobór lekarstw oraz metod leczenia, by nie były ze sobą sprzeczne.

Lekarze medycyny przeprowadzają badania oraz orzekają możliwości pracy na danym stanowisku, w danym zawodzie osób zdrowych. Często pobierają również materiał biologiczny do dalszych badań, przygotowuje opinie lekarskie na potrzeby instytucji, np. dla zakładu ubezpieczeń czy sądu.
Poza leczeniem pacjentów, lekarze bardzo często prowadza działalność profilaktyczną i zajmują się wykonywaniem badan w ramach różnych akcji społecznych.

Praca dla lekarza

Lekarz medycyny może znaleźć zatrudnienie w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowych. Należy liczyć się z tym, że nie wszyscy zdobędą pracę. Wynika to z  niekorzystnej sytuacji w służbie zdrowia. Dlatego lekarze stają się coraz częściej handlowcami czy producentami sprzętu medycznego. Nie mogą tego jednak robić równolegle z wykonywaniem zawodu - lekarski kodeks etyczny zabrania lekarzowi jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej..

Zarobki lekarzy

Wszyscy wiemy, że zarobki lekarzy są bardzo zróżnicowane i na samym początku nie ma co liczyć na wysokie pensje. Wysokość zarobków jest uzależniona od posiadanych specjalizacji, miejsca pracy i rejonu zatrudnienia. Wynagrodzenie lekarza stażysty zatrudnionego w ramach stażu podyplomowego wynosi ok. 2200 brutto. Lekarz z kilkuletnim stażem zarabia tam ok. 3-4 tys. zł. W szpitalach jest podobnie, lecz tam dodatkowo opłaca się dyżury i nadgodziny - można więc zarobić więcej. Najlepiej zarabiają lekarze zatrudnieni w prywatnych klinikach lub posiadający własne gabinety.
 

Monika Dł‚ugosz

Nasze komentarze

Monika 12 lat ~ 2013-04-19 20:36:55

Chcę zostac lekarzem ale nie wiem jakim mam 12 lat Boje sie igły i nie chcę przechodzić sekcji zwłok bo sie boje Chcę być lekarzem ponieważ lubie np: serial szpital i podoba mi sie zawód lekarka. Chcę być pediatrą lub kimś innym Nie chcę być pielegniarką, chirurgiem,kardiologiem,ginekologiem. Nie chce przechodzić operacji z dużymi ilościami krwi itd. Myślę że mi pomożecie wybrać dokładny zawód medyczny Dziękuję pozdrawiam.Monika 12 lat.

nikt ~ 2013-07-26 19:31:11

Wydaje mi się, że aby zostać lekarzem nie obędziesz się sekcji zwłok. Masz dopiero 12 lat i to, że podoba Ci się serial Szpital to nie oznacza, że zostaniesz lekarzem. Pamiętaj to co pokazuje telewizja jest wyidealizowane w rzeczywistości lekarze muszą czuć powołanie i być odporni psychicznie. Masz dopiero 12 lat wtdaje mi się, że jeszcze 3434 razy zmienisz wizję tego co chcesz w przyszłości robić. Jeśli tak bardzo zależy Ci na medycynie to może pomyśl o lekarzu-stomatologu to zawód, w którym nie przechodzi się podczas studiów sekcji zwłok rzadko ma się kontakt z krwią.

15 lat. ~ 2014-12-07 19:14:37

Witam.Mam 15 lat. W tym roku mam okazję wyboru dalszej nauki. Fascynuję się medycyną. Kierunek jaki chce wybrać po ukońćzeniu studiów z medycyny to lekarz sądowy. Nie mam wstrętu do zapachu czy' trupów'. Chcialabym to robic, ale jest jedno ale. Ile lat trwa nauka?

szyba ~ 2015-02-25 19:18:59

Być lekarzem to jednak obowiązek, ale także wspaniała rzecz. Medycyna to zawód na odpowiedzialność i zaufanie do sprzętu lekarskiego. W moim wieku takie marzenia już zamieniają się w pomysł i szybkość podejmowania decyzji

pytanie ~ 2016-01-16 20:00:51

Czy ortopeda musi operować?

jprdl ~ 2016-11-14 10:53:52

Każdy musi operować, przynajmniej na medycynie ogólnej, czyt. pierwsze 6 lat. Potem dopiero robisz specjalizację, na np. psychiatrę 5 lat. Łącznie jakieś 11 lat musisz płacić za studia.

Jonas ~ 2016-11-24 22:23:37

Witam pracuje w szpitalu od razu zaznaczam zawody medyczne są ciężkie. Liczy się duża odporność psychiczna. Należy być odpornym na stres, ból cierpienie i oraz na śmierć. Dobrze radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Praca w szpitalu nie jest to byle serialem jest znacznie gorzej. Pracując w szpitalu nie unikniesz widoku zwłok, czy dotykania ciała. Każdej osobie zmarłej trzeba zrobić EKG pośmiertne plus toaletę pośmiertną, a jak trzeba sekcję zwłok . Spokojnie do wszystkiego idzie się przyzwyczaić :) Fakt wyobraża się różne obrazy płatają wam figla. Sam organizm ludzki jest fascynujący. Zaznaczam to że praca w zawodach medycznych nie jest czystą pracą i bardzo ciężką. Lekarze to tylko lekarze największy kontakt z pacjentem mają: ratownicy medyczni, opiekunowie medyczni oraz pielęgniarki. To oni wykonują najwięcej usług zleconych dla pacjenta przez lekarza. Często oni mają większe doświadczenie medyczne niż ten lekarz. Pozdrawiam przyszłych medyków :)

mały ~ 2017-02-09 14:26:04

w artykule często pisze ''lekarz medycyny''nie ma takiego zawodu jest zawód ''lekarz''

Marzyciel ~ 2017-09-13 15:19:32

Oki, takie pytanie troche inne. Jestem z rodziny lekarskiej, oczywiscie ide na medycyne itd... Jakie są specjalizacje takie "bardziej szalone", nwm połączone z podróżowaniem, czy coś.

ccsc ~ 2018-01-12 19:17:29

cmoknij się w pompon...Marzyciel.

sam ~ 2018-03-07 15:09:56

Mam 15 lat i myślę nad liceum medycznym, tak samo jak o studiach. Wszyscy mówią mi, że nie dam rady, bo to za trudne, itd. Nie wiem, czy chciałabym wykonywać inny zawód, boję się strasznie podjąć wybor przez otoczenie. Dosłownie KAŻDY mi mówi, że sobie nie poradzę, ale ja chcę. Niestety, chęci i zamiłowanie do nauki o człowieku to chyba za mało. Nie mam pojęcia co mam robić. Pomocy?

ttnm ~ 2018-03-13 08:54:59

za mało to oni osiągną, postaw sobie najpierw na cel dostanie się do liceum na profil biologiczno-chemiczny i dopiero tam zaczniesz prawdziwą naukę biologii ;)

Dodaj swój komentarz

12 komentarzy